Hämtningen av valpen

Att tänka på vid hämtningen och påskrivningen av  köpekontraktet.

Valpen ska vara.

 • Registrerad hos SKK.
 • ID-märkt med microchip (hos en veterinär). Hunden kan då identifiera vid veterinärbesök eller hos polisen om den blir upphittad.
 • Det är lag på att hundar ska id-märkas
 • Besiktigad med ett veterinärintyg  som deklarerar att hunden är frisk. Intyget får inte vara äldre än en vecka.
 • Vaccinerad, med medföljande vaccinationsintyg.

Uppfödarens ska.

 • Upprättat ett köpeavtal.
 • Anmäla kontaktuppgifter på DjurID.se. Registreringsavgiften  är betald av uppfödaren. Djur.ID är kopplat till Europet och Petmaxx som kan hjälpa om hunden försvinner på utlandsresan.
 • Informera om nuvarande och ev. ny försäkring. Vilken kontaktperson som nu handhar försäkringen samt hur dolda fel försäkringen fungerar. 
 • Bifoga resultat av de DNA tester. ögonlysning och röntgen som valpens föräldrar tagit.
 • Bifoga ett schema för vaccinationer och avmaskning.
 • Informera om att ägaren enligt lag måste registrera hunden hos Jordbruksverket. Registreringen sker via Jordbruksverkets hemsida

Köparen ska

 • Registrera sig som hundens ägare hos Jordbruksverket via deras hemsida.Registreringen innebär att du tar över ansvaret för hunden.
 • Försäkra hunden.
 • När valpen blivit 12 veckor gammal ges en påfyllnadsdos av vaccinet och vid ett årsålder åter igen. Därefter bör hunden vaccineras med två till tre års intervall.
 • Sköta avmaskningen enligt det schema som bifogats.

“I Sverige vaccineras valpen mot tre väldigt smittsamma och allvarliga sjukdomar: valpsjuka, hepatit (smittsam leverinflammation) och parvovirus (hundpest). Detta kallas för grundvaccin och tas på en och samma gång vid cirka 7-9 veckors ålder.”

Du är enligt lag skyldig att ta del av de bestämmelser som omfattar dig som djurägare.
Läs och lär mer på Jordbruksverket
https://www.djurskyddet.se/tips/blivande-djuragare/hund/

 

En liten starthjälp för  din nya vän och kompanjon

• Avmaskning
• Vaccination
• Röntgen
• Mat
• Socialisering
• Lek
• Ägaranmälan
• Omplacering

Här är lite saker för oss att tänka på från din nya kompanjon och vän valpen.

Avmaskning
Jag är avmaskad vid 2, 4 och 6 veckors ålder. Behöver nu avmaskas var fjärde vecka upp      till 3 månaders ålder. När jag är vuxen avmaska mig vid tecken på mask, efter en diagnos eller vid högt smittryck, resor etc. Kolla också tillverkarens rekommendationer.

Vaccination
Jag blev vaccinerades vid 9 veckors ålder mot tre väldigt smittsamma och allvarliga sjukdomar, valpsjuka, hepatit (smittsam leverinflammation) och parvovirus (hundpest). 
Detta kallas för grundvaccin.
När jag är 12 -13 veckor är det tid för min andra vaccinationssprutan och vid ett års ålder åter igen. Därefter bör jag vaccineras med två till tre års intervall.
Jag behöver träffa andra hundar som är lugna och stabila. Detta är för min egen trygghet också så att jag kan lära mig hur man bemöter hundar. Tänk på att före den andra vaccinationen ska vi bara träffa vaccinerade hundar.
Om vi åker utomlands gäller ytterligare vaccinationsregler beroende på vilket land vi åker till. Gemensamt är vaccination mot rabies som måste tas minst tre veckor före utresan.

Röntgen
Efter det att jag är 18 månader gammal ska mina armbågar och höfter röntgas hos veterinären.

Mat
För att inte få alla ändringarna på en gång är det bra om jag får mitt valpfoder ett tag till.
När sen vardagen börjar bli rutin vill jag gå över till ett allmänt foder.Tänk på att jag blir en stor hund.
Ett bra foder kan motverkar framtida problem som exempelvis allergi och mag/tarm problem.
När min matsäck blir fylld (mat eller vatten) får jag en ökad risk för magomvridning. Händer detta, magen svullnar upp med gas, måste jag direkt åka till en veterinär. En bidragande faktor till magomvridning är häftiga rörelser efter en måltid. Låt mig därför vila i minst två timmar efter måltider. Dela gärna upp tillgången på vatten under dagen också.

Socialisering
Promenaden behöver vi ett par tre gånger varje dag.
Valpkursen kommer både du och jag att behöva. Kolla gärna med Brukshundklubben.
Simma och bada är en av mina favoritsysslor. Gå gärna med i vattenträning med andra hundar. Här övas för tävling och livräddning.

Lek och vardag
Var försiktig med mig och trappor. Låt mig leka försiktigt och i min egen takt. Jag är både stor och klumpig för min ålder. Vill inte skada mina leder.

Ägaranmälan
Du måste anmäla att du äger mig till Jordbruksverket. Går att göra på deras hemsida.
Mitt chip med kontaktuppgifter är anmälda på DjurID.se. Djur.ID är kopplat till Europet och Petmaxx som också kan hjälpa om jag försvinner på utlandsresan.

Omplacering
Om jag behöver omplaceras kontakta uppfödaren i första hand.

Lycka till med er nya familjemedlem.
Landseer.se

kare.fors@landseer.se

 

Hide picture