Provparning

Rävkullens Mynta och MarthAnn´s Kourus
IK    = 1.6 % Inavelskoefficient
AVK = 75 % Andel unika anfäder i stamtavlan.
Färgade fält visar att hunden har använts mer än en gång vid denna kombination av parning.
Dessa hundar har ett större inflytande på det genetiska arvet.
Färg som endast förekommer en gång återfinns längre tilllbaka i stamtavlorna.

Provparning Mynta och Kourus

 

Hide picture